Výrobky v nákupním košíku (0)
Košík je prázdný.
OBLÍBENÉ POLOŽKY
Seznam je prázdný.

Kdo je chirurgická sestra a jak se jí stát?

Kdo je chirurgická sestra a jak se jí stát?

Ošetřovatelství v chirurgii je jednou ze specializací studijního programu ošetřovatelství, v němž se hlavní osa úkolů zaměřuje na péči o pacienty před, během a po chirurgických zákrocích. To je důležité, protože tito pacienti mají často různé, velmi specifické požadavky a potřeby, které je třeba náležitě uspokojit.


Chirurgická sestra úzce spolupracuje s chirurgy, anesteziology a dalšími specialisty, aby zajistila, že se pacientům dostane před operací i po ní péče na nejvyšší úrovni. Důležité jsou proto teoretické a praktické znalosti i odpovídající vzdělání, které lze získat v rámci rekvalifikačních kurzů nebo v průběhu studia.

Jak se stát chirurgickou sestrou a jaké povinnosti čekají na praktiky? Podívejte se níže!

Obsah:

Chirurgické ošetřovatelství - specializace
Povinnosti chirurgické sestry
Specializace: chirurgické ošetřovatelství: shrnutí

Stručně řečeno:

  • Ošetřovatelství v chirurgii je jednou z ošetřovatelských specializací, která se zaměřuje na péči o pacienty před lékařskými zákroky, během nich a po nich.
  • Zájemci o tuto specializaci musí být připraveni pracovat v dynamickém a často stresujícím pracovním prostředí, kde se podmínky mohou rychle měnit.
  • Aby se člověk mohl stát chirurgickou sestrou, je nutné dokončit příslušné ošetřovatelské vzdělání, získat odbornou licenci a někdy i další specializované vzdělání v oboru chirurgie.

Chirurgické ošetřovatelství - specializace

V Česku vede cesta k výkonu povolání chirurgické sestry přes specializační studium. Pro výkon této práce je třeba dokončit vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství a získat licenci. V ideálním případě byste si měli během studia zvolit specializaci "chirurgické ošetřovatelství", ale později můžete absolvovat kvalifikační kurz, což je další typ vzdělávání, který je zaměřen na získání nových dovedností nebo rozšíření odborné způsobilosti.

Zkušenosti na operačním sále jsou také velmi důležité, takže praxe na chirurgických odděleních je často klíčová pro kariéru v této specializaci. Výhodou studia chirurgické specializace pro zdravotní sestry je přístup do lékařských simulačních místností a center, kde lze v bezpečném prostředí nacvičovat reálné scénáře péče o pacienty a naučit se správně reagovat.

Ošetřovatelství v chirurgii je jistě velmi náročné povolání, ale je také velmi prospěšné. Vyžaduje profesionalitu a mnoho teoretických znalostí, stejně jako komunikační dovednosti, velkou dávku empatie a schopnost rychle se rozhodovat ve stresových situacích.

chirurgickou_sestrou

Povinnosti chirurgické sestry

Specializace chirurgických sester je připravuje na péči o chirurgické pacienty a tuto péči lze rozdělit do tří základních fází: před operací, během operace a po operaci.

Příprava na operaci tak může zahrnovat posouzení celkového zdravotního stavu pacienta, informování pacienta o plánovaném průběhu operace nebo fyzickou přípravu (např. depilace těla v oblasti, která má být operována, zavedení venflonu). Sestra je také zodpovědná za to, aby se ujistila, že pacient porozuměl všem postupům a možným rizikům zákroku.

Během operace se může chirurgická sestra účastnit jako součást týmu a pomáhat operujícímu lékaři podáváním nástrojů, monitorováním stavu pacienta nebo zajištěním sterility na operačním sále.

A konečně pooperační fáze, která se zabývá péčí o pacienta (např. výměnou obvazů), sledováním jeho zdravotního stavu a pohody, prevencí komplikací a poskytováním informací o následné péči a zotavení.

Jak je vidět, povinnosti chirurgické sestry jsou velmi rozmanité a vyžadují širokou škálu zdravotnických znalostí, stejně jako měkké dovednosti a schopnost pracovat pod tlakem. Důležitá je také snadná adaptace na dynamicky se měnící pracovní podmínky a schopnost rychle reagovat na nové situace.

Specializace - chirurgická sestra: shrnutí

Ošetřovatelství v chirurgii je jednou z lékařských specializací, ale samotné znalosti z učeben někdy nestačí. Důležitá je také schopnost přizpůsobit se novým situacím a rychle reagovat, stejně jako empatie vůči pacientům.

Důležitá je především spolupráce s ostatními lidmi - jak s lékaři a dalšími specialisty, tak s pacienty, pro které může být operace stresujícím zážitkem. Měkké dovednosti (dobrá komunikace, soucit) spolu s teoretickými a praktickými znalostmi a nadšením pomáhat druhým dělají z chirurgické sestry nepostradatelného člena každého zdravotnického týmu.

obleceni_pro_zdravotni

zpět na seznam

Přihlásit se k odběru novinek!
Nejlepší nabídky!